Tagantjärele tarkus….

Just nii võib öelda ka 28.04.2017 toimunud liiklusõnnetuste asjaolusid analüüsides. Musta jää ja härmatise oht on püsinud tänu külmale õhuvoolule teeilmakeskuse õhtustes hoiatustes. Ka 27.04.2017 õhtul andis teeilmakeskus välja liiklejatele hoiatuse, milles teatasime, et teeilma prognoosmudeli kohaselt toob 27.04-28.04 öö teedele külmakraadid ning varahommikul tekib paiguti musta jääd.

Prognoosi toetasid teeilmajaamade reaalaja andmed

Jüri teeilmajaama andmetest näeme, et teetemperatuur langes alla 0°C peale kella 23 õhtul. Peale keskööd tõusis ka kastepunktitemperatuur teetemperatuurist kõrgemale, mis omakorda tähendas, et nähtamatu veeaur hakkas kondenseeruma teepinnale. Kuna teel olid külmakraadid hakkas tekkima härmatis, mis omakorda muutub sõidukite soojade rehvide toimel mustaks jääks. Niiskuse kondenseerumine teepinnale jätkus kogu öö ning muutus toimus hommikul, kui tõusnud päike teetemperatuurid taas plussi poolele kergitas.

Väljavõte Jüri teeilmajaamast

Toimunud musta jää tekkimist aeglustas natuke maasoojus, kuid kuna protsess kestis kaua, siis alates kella 04:40 võime öelda, et tee muutus paiguti jäiseks, kui jäätumisel vabanev energia on tõstnud hetkeks teetemperatuuri nii nagu alloleval pildil näha. Seejärel on teetemperatuur taas langenud. Udu tõttu on teeilmajaama sajuandur registreerinud ka lumesadu.

Ka optilise anduri kõikumine Vaela teeilmajaamas näitab, et teepinnal midagi toimub. Selline kõikumine, kui sademeid ei esine ja teepind peaks olema kuiv, pole hooldatud teeilmajaama puhul tavapärane. Kuigi on näha, et optiline andur ei lange väga madalale, registreerib see siiski muutused teepinnas. Erilist tähelepanu tuleks pöörata teeseisundile, kui teedel on külmakraadid.

Vaela teeilmajaama haardetegur

Kokkuvõtteks tahaksin jagada soovitusi sügiseks, kui teedele taas nullilähedased temperatuurid saabuvad. Meeles tasub pidada, et tunduvalt kiiremini külmenevad sillad, rambid jne. kohad kus puudub all maasoojus. Libedus tekib tunduvalt kiiremini aga ristmikutel, kus soojade autorehvide toimel tekkinud härmatis, must jää hetkeliselt sulab ja seejärel jälle jäätub.

Nüüd aga on aeg suve nautida, sest ilmamudelid näitavad, et nädalalõpp toob meile pea 25°C suvesooja.

Kirjutas: Margus Kehi

Teeilmakeskus