Madalrõhkkonna liikumise määramine tuulereegli abil

Madalrõhkkondade liikumist on kindlasti kõige kergem jälgida televisiooni ilmateate või interneti kaudu, kuid seda on võimalik teha ka looduses ilma abivahenditeta. Piisab kui pead meeles järgmised kaks reeglit:

Reegel 1

Madalrõhkkond asetseb vasakul ja kõrgrõhkkond paremal poolel. Kiudpilvede liikumissuunast võib määratleda kuhu suunda on madal- ja kõrgrõhkkond liikumas.

Kiudpilved on erineva kujuga ning sellepärast on neil ka palju alaliike nt. Kassiküüned, Noalaev, Sulgpilved jne..

Kui seisad seljaga tuule suunas, asetseb madalrõhkkond alati sinu vasakul poolel. Reegel jääb ehk paremini meelde, kui tõused nüüd püsti ning kujutled, kuidas tuul puhub vastu sinu selga. Tõsta vasak käsi horisontaalasendisse ning osutatki madalrõhkkonna suunas. Tõstes parema käe horisontaalasendisse, osutad kõrgrõhkkonna suunas.

Reegel 2

Kui sul on võimalus samal ajal näha ka kiudpilvi, siis tead ka kuhupoole on madalrõhkkond ja kõrgrõhkkond liiguvad => Nad liiguvad ülapilvedega (kiudpilvedega) samas suunas. Madalrõhkkond on saabumas, kui kiudpilved liiguvad vasakult poolt sinu suunas. Kõrgrõhkkond on saabumas ja madalrõhkkond eemaldumas, kui ülapilved liiguvad sinu suunas paremalt poolt.

Jäta meelde: Madalrõhkkonnd liigub Coriolisi jõu tõttu põhjapoolkeral alati vastupäeva!

Head proovimist looduses?

Margus